محمد سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد سلیمانی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 13.66
پیام نور 1389 - 1393