زهرا مرتضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مرتضایی

محل سکونت: اصفهان - بویین میاندشت
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات عرب ادبیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
کاشان. ایلام 1368 - 1393