فهیمه فاضل زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه فاضل زاده

محل سکونت: مازندران - بابلسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبانی-اپراتور شرکت ارگ سپید بارک 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.30
آموزش عالی هدف 1385 - 1390