فرهاد نجف زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد نجف زاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب شرکت بیمه کار آفرین 1387/10 -