عليرضا عابديني

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عليرضا عابديني

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر و سرپرست تولید شیفت شب لبنيات پاژن 1392/12 - 1393/10
سرپرست و مسئول آزمایشگاه كارخانه ي توليد شير خشك و پودر آب پنير كاله 1392/5 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع غذایی تكنولوژی مواد غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
ورامين 1391 - 1393