سحر پناهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر پناهی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست سلولی و مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد کرج 1389 - 1393