جواد سیاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد سیاهی

محل سکونت: خوزستان - بهبهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.27
دزفول 1388 - 1391
ریاضی
– دیپلم – معدل: 14.40
1375 - 1387