علی کرمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی کرمیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر عامل عرش سازان آپادانا 1389/5 - 1393/1
دفترفنی سد و نیروگاه گتوند 1388/12 - 1389/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 16.20
خرم آباد 1380 - 1382
عمران عمران-عمران
– کارشناسی – معدل: 12.31
شوشتر 1388 - 1390
عمران عمران-آب
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.27
شوشتر 1392 - 1393