فاطمه ایوب میگونی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ایوب میگونی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.17
گیلان 1387 - 1391
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.60
بابل 1391 - 1393