مهدی ریاحین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ریاحین

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار OneNote
نرم افزار Photoshop
تهیه و ارسال لیست حقوق به دارائی
تهیه و ارسال لیست بیمه به تامین اجتماعی
تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و اسناد حسابداری
مدیریت مالی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی
آشنایی با قوانین روز نظام مهندسی و انعقاد قراردادها
آشنایی کامل با قواعد و قوانین ارزش افزوده
مراجعه به حوزه های حل اختلاف مالیاتی
تهیه و ارسال صورت های فصلی خرید و فورش

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مالی و فنی شرکت فرانور پرداز 1388/5 - 1390/8
حسابدار و مسئول مالی شرکت لار پردیس 1390/9 - 1394/9
حسابدار و مسئول مالی شرکت کوثر بهساز بنا 1390/9 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.10
علمی و کاربردی 1388 - 1390
مدیریت مالی مدیریت مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.15
تهران مرکز 1391 - 1393