رضا نوروز روز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا نوروز روز

محل سکونت: آذربایجان شرقی - بستان آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1391/11 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.66
روزبه زنجان 1389 - 1391