نرگس صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نرگس صادقی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسبول فنی شیر خمسه 1387/5 - 1393/3
مسبول فنی امیر اعلا لبن 1383/10 - 1387/5
بازرس اداره نظارت بر موتد غذایی 1381/7 - 1383/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.03
محقق اردبیلی 1374 - 1378