اکبر درویشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکبر درویشی

محل سکونت: بوشهر - تنگستان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.59
علامه طباطبایی 1390 - 1392