قاسم طالبی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قاسم طالبی زاده

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین آزمایشگاه کنترل کیفیت انرژی 1390/3 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کنترل کیفیت خودرو
– کاردانی – معدل: 14.93
نواور بابل 1385 - 1387