محمد محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کافی نت موعود 1389/8 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.11
واحد کوار 1389 - 1391
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
واحد بیضا 1392 - 1394