امید بنیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید بنیان

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.06
واحدخرم آباد 1391 - 1393