محمد عابدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد عابدی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - بروجن

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس دفتر فنی پایپینگ و جوش مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير 1390/7 - 1394/2
كارشناس دفتر فنی مکانیکال و نصب تجهیزات انرژی گستر نصیر 1392/1 - 1392/4
كارشناس دفتر فنی پایپینگ مهندسي ارشک مکانیک 1390/1 - 1391/6
سوپروایزر کارگاه ساخت مهندسي ساخت ميلاد سپاهان 1387/3 - 1387/6
مونتاژ کار1 مهندسي ساخت ميلاد سپاهان 1386/1 - 1386/5
مونتاژ کار1 دقیق کار 1385/6 - 1385/10
مونتاژ کار1 صنايع آذرآب اراک 1385/1 - 1385/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 17.32
آموزشکده فنی بروجن 1386 - 1388
مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 16.20
آزاد خمینی شهر 1388 - 1391