علی عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عباسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفی آذر سیلندر 1387/12 - 1388/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی نانو -نانوشیمی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.17
مراغه 1392 - 1394