مهرداد حسن زاده دراباد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد حسن زاده دراباد

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آراد آراد 1386/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.50
دانشگاه شمال 1387 - 1389
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.73
دانشگاه فخررازی 1388 - 1391