سیدحامد بنی لوحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدحامد بنی لوحی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرتحقیق و توسعه نیوشاپالایش اسپادانا 1388/12 - 1390/5
آزمایشگاه رنگ ریف 1390/9 - 1391/1
مدیرفنی کوپال فن آوران ایرانیان 1391/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرآیند
– کارشناسی – معدل: 12.02
دانشگاه اصفهان 1384 - 1390