یونس همیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یونس همیانی

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول اجرایی سیویل شرکت ناردیس 1391/2 - 1394/1
جانشین سرپرست qc شرکت فن آوری ابهای عمیق 1390/7 - 1391/2
مسول اجرایی سیول شرکت پرهون طرح 1389/7 - 1390/6
مسئول اجرایی سیویل شرکت ساختمانی ست 1389/12 - 1389/6
مسئول اجرایی سیویل شرکت ساختمانی تابلیه 1388/1 - 1388/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.43
لارستان 1387 - 1389