نوشین قلاوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوشین قلاوند

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک نجوم و گرانش
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.87
سمنان 1391 - 1393