علی فالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فالحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد