جلال جهانگیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جلال جهانگیری

محل سکونت: قزوین - شهر صنعتی البرز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.65
آزاد تاکستان 1388 - 1393