محبوب علیزاده نخجوانلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوب علیزاده نخجوانلو

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد