ارمین پهلوان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارمین پهلوان

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اجرائی بنا مجری ایمن 1392/4 - 1392/9
محاسب سازه دفتر فنی مهندسی و شهرسازی 605 1392/12 - 1393/6
کارشناس دفتر فنی،کنترل پروژه،کارشناس امورپیمان و قراردادها پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.91
ورودی علم وفرهنگ تهران، فارغ التحصیل صنعتی سجاد مشهد 1388 - 1393