رضا مکی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا مکی پور

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بهره بردار شرکت ملی گاز ایران 1389/10 - 1393/12