ابوالفضل عفت نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل عفت نژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر منابع انسانی شرکت پخت آفرین 1394/01 - 1394/06
مدیر امور اداری، پشتیبانی و منابع انسانی شرکت آتیه سازان حافظ 1391/6 - 1393/12
معاون اجرایی پایگاه تحلیلی- تبیینی برهان 1391/1 - 1391/6
معاون اداری و مالی و قائم مقام مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه 1389/9 - 1391/1
مسئول واحد محلی آزماشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی 1388/9 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی
– دکترا و بالاتر – معدل: 18
دانشگاه علم و صنعت ایران 1396 - تاکنون
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.55
علوم و تحقیقات 1392 - 1395
مهندسی عمران- عمران
– کارشناسی – معدل: 13.88
اهواز 1383 - 1388