سیما علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیما علیزاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.56
دانشگاه آزاد 1391 - 1393