علیرضا افسری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا افسری

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 16.00
دانشگاه بیرجند 1389 - 1393