ساسان پدرامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساسان پدرامی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.67
محقق اردبیلی 1387 - 1391