محمد قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد قربانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت 20 نت مخابرات فارس 1393/3 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پتروشیمی، پالایش، گاز
– کارشناسی – معدل: 13.04
علوم تحقیقات فارس 1388 - 1394