نوشین مشایخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوشین مشایخی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار SPSS
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Powerpoint

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس موسسه علوم و فنون برومی 1392/9 - 1393/11
مدرس دانشپاه پیام نور اهواز 1392/10 - 1393/5
اموزش و مشاوره موسسه اموزش عالی ازاد فراگیران 1389/2 - 1389/8
صدوربیمه نامه بیمه پاسارگاد 1388/4 - 1389/2
اموزگار اموزگار دبستان هدف نخبگان 1394/6 - 1395/2
مدرس spss موسسه ایلیا و چمران 1391/12 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی
– کارشناسی – معدل: 17.64
شهیدچمران اهواز 1384 - 1387