زهره سماواتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره سماواتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی و مسئول دفتر، حسابدار نوین تدبیر 1392/9 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع ایمنی صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.00
ایوانکی 1389 - 1391
صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.00
ایوانکی 1391 - 1393