مهدی رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی رحیمی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: مرد