بهاره نوروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهاره نوروزی

محل سکونت: سمنان - سمنان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح سایت خانه مدیران 1390/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.92
پیام نور 1389 - 1392