رضا کفاشیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا کفاشیان

محل سکونت: خراسان رضوی - خلیل آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح و مسئول چاپ چاپ خرمی 1389/12 - 1392/12
یار خراسانی خبرنگار 1393/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1390 - 1394