محمد نظامدوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد نظامدوست

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر و مسئول کامپیوتر موسسه قرآنی یاسین زاهدان 1391/7 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.68
هاتف 1390 - 1392
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.48
سما واحد زاهدان 1388 - 1392