علی رضا می ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رضا می ابادی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر طبق رزومه پیوست 1393/6 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.75
ازاد همدان 1372 - 1376