محمود جعفرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود جعفرزاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس موسسه پژوهشگران 1392/5 - 1393/3
کارشناس بانک پاسارگاد 1390/12 - 1391/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 15.00
اترک 1392 - 1393
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.00
اشراق 1389 - 1392
مکانیک
– دیپلم – معدل: 15.00
1388 - 1388