سهراب نارستان طالش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهراب نارستان طالش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح و کارشناس فنی Hengli Machinary 1392/3 - 1392/6
محقق دانشگاه تهران 1339/8 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 19.18
1386 - 1390