محمود روشندل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود روشندل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس انبارها شركت تولیدارو 1369/12 - 1376/10
رئیس سیستمها و روشها سازمان منطقه آزاد قشم 1376/10 - 1382/12
كارشناس ارشد تحقیق و توسعه شركت بیمه پارسیان 1383/5 - 1388/7
رئیس برنامه ریزی شركت دخانیات قشم 1388/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 12.75
آزاد اسلامی 1368 - 1372
مدیریت mba برنامه ریزی استراتژیك
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.24
پیام نور قشم 1391 - 1392