تکتم پدرام راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: تکتم پدرام راد

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن