زهره اولیایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره اولیایی

محل سکونت: اصفهان - خوانسار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میکروبیولوژی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 13.94
فلاورجان 1389 - 1393