مرضیه معطریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه معطریان

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکار طرح پژوهشی شرکت شهر و خانه 1393/12 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شهرسازی طراحی شهری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران شرق 1392 - 1394