سید فرشید رحمن پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید فرشید رحمن پور

محل سکونت: مازندران - بابل