سمانه کاظم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه کاظم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراحی و فاز دو و تاسیسات مکانیکی شرکت طرح 1383/4 - 1390/1
طراحی و ترسیم فاز 2 شرکت آرمانشهر 1382/5 - 1383/5
طراحی و کطالعاه و فاز دو شرکت پیکده 1383/5 - 1383/5
طراحی فاز دو شرکت کلیاس کویر 1386/4 - 1386/10
سرپرست طراحی و اجرا و نظارت شرکت شار 1386/1 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.78
مرکزی نجف آباد 1391 - 1393