سعید علیدوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید علیدوست

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار ارشد شرکت کسرا فلز اشرفیه 1391/4 - 1392/4
کارشناس امور مشتریان شرکت داده ورزی سداد 1392/12 - 1393/9
حسابدار شرکت سایه افشان بهاران 1392/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی
– دیپلم – معدل: 16.42
1381 - 1385
حسابداری مالیاتی
– کاردانی – معدل: 14.73
مهراستان 1385 - 1387
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 14.85
ازاد رشت 1387 - 1389
حسابداری مدیریت
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.80
دانشگاه گیلان 1391 - 1393