جلیل بیگدلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جلیل بیگدلی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب 1391/6 - 1393/10
سرپرست حسابداری شرکت تعاونی اهرار زنجان 1393/10 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 17.33
پیام نور مرکز زنجان 1385 - 1390