حمید رضا رستمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا رستمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مونتاژکار - شرکت چراغ دانش 1384/5 - 1384/12
مونتازکار موتور - شرکت مگاموتور 1385/1 - 1385/10
کارشناس سهند سیستم راد 1389/5 - 1390/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تکنلوژی خودرو
– کارشناسی – معدل: 14.27
گلپایگان 1388 - 1390
مکانیک تکنلوژی خودرو
– کاردانی – معدل: 15.40
پرند 1385 - 1387